Sundhedsplatformen

Sundhedsplatformen

Sundhedsplatformen samler informationer om patienten i én elektronisk journal. Det skaber overblik og høj sikkerhed for patienter og sundhedspersonale. Sundhedsplatformen indføres på alle hospitaler i Region Hovedstaden og Region Sjælland i perioden 2016-2017.

Da den nye sundhedsplatform d.5/11 2016, gik online på rigshospitalet, var der store forventninger til en lettere hverdag, for både ansatte som patienter. Det var selvfølgelig forventet at der ville fremkomme problemer i starten, det ny it-system har nemlig erstattet ca. 30 forældede og usammenhængende systemer, som sundhedsvæsnet har benyttet sig af i deres dagligdag. Forinden sundhedsplatformen gik online på Rigshospitalet, har det været benyttet på Herlev og Gentofte sygehus. De resterende sygehuse på Sjælland går online med sundhedsplatformen d.25/11 2017 – Her mener man at udfordringerne skulle være mindre, da man har taget ved lære af de andres opstart.

Dog kan vi læse – i flere artikler – at personalet på sygehusene som allerede nu benytter sig af den nye sundhedsplatform, er presset og har meget lidt tiltro til det nye system. Det er tilmed kommet frem at personalet har fundet logbøgerne frem, så vigtig information ikke går tabt. Det er under alt kritik, mener regionerne.

Så er sundhedsplatformen, med til at skabe den lettere hverdag for de ansatte, som lovet?

Sophie Hæstorp Andersen (S) var med ved opstarten på Rigshospitalet, hun har været meget begejstrede for det nye it-system. Hun holder fast i, at det nye system har lettet det daglige arbejde for læger og sundhedspersonale. Dog erkender hun at der stadig er udfordringer med systemet, når det kommer til registreringer og kodning af kræftforløb – Det skal der stadig arbejdes på, siger hun.

Siden den nye sundhedsplatform, gik online på Rigshospitalet, har der været langt færre behandlede patienter. Det har store konsekvenser, da hospitalet så modtager færre penge fra staten.

Michael Vestergaard, der er klinikchef, fortæller følgende:

»Vi er meget udfordrede og det er patienterne, der bliver taberne. Der er patienter, der ikke kommer til, og ventelisterne bliver længere og længere. Og jeg kan ikke se, hvordan vi nogensinde skal komme op i fuld kadence igen, som vi var før Sundhedsplatformen«

Ved lidt hurtig research, ser det ellers ud til at lysne, hvis du kigger på Region Hovedstaden under sundhedsplatformen, man erkender der har været udfordringer – men at fremtiden for sundhedsplatformen, ser positiv ud.

Sophie Hæstorp Andersen (S) siger også: region Hovedstaden, vil på sigt høste de forventede gevinster.

Det er dog tydeligt at se, at der er nogle uoverensstemmelser blandt sundhedspersonalet og regionsformanden (Sophie Hæstorp Andersen) men at alle arbejder mod samme mål, et nyt og forbedret sundhedssystem.

 

Careweb er til forskel for sundhedsplatformen et redskab, der giver dig som pårørende, et indblik i din næres sygdoms-/plejeforløb, du kan opbevare alle vigtige dokumenter men også holde logbog, så de pårørende altid kan følge med i dagligdagen.

Rul til toppen