Ældreplejens rygte

Ældreplejens gode historier, bliver oftest glemt – her grundet medierne, mener Thyra Frank som udtaler sig som følgende:

”Hvis det er et ministerbesøg, der skal til for at få medierne til at komme ud og ved selvsyn konstatere, at ældreplejen i Danmark er meget bedre end sit rygte, så bidrager jeg meget gerne til det”

Hun mener nemlig ældreplejen er langt bedre end hvad medierne fremstiller den til. Her udtaler hun at det normalt kun er dårlige sager, der trækker overskrifter og at det er med til at give befolkningen et skævt indtryk af vores ældrepleje. Ældreminister Thyra Frank har været på besøg i ældreplejen landet over og hun er positiv over de mange gode historier, hun er blevet mødt på sin tur.

Her er et udpluk af de historier, Thyra Frank genfortæller fra sine besøg:

  • På Ærø efteruddanner de alle medarbejdere i demens, empatisk kommunikation og sorghåndtering.
  • I Hillerød laver frivillige og fire medarbejdere aktiviteter for 1700 ældre om året.
  • I Esbjerg sørger man for, at pårørende til mennesker med demens kan være med i et netværk, så de kan støtte hinanden.

Thyra Franks besøgstur rundt i landet, skal være med til at give inspiration og ideer til kommende initiativer. Her fortæller hun, at det i rigtig mange kommuner er frivillige og pårørende der giver de ældre det vigtigste, nemlig deres tid til at lave arrangementer – og deres tid til at lytte og give omsorg. Plejepersonalet har travlt og det er derfor vigtigt at anerkende den kæmpe indsats de frivillige gør for de ældre her, de er med til at give de ældre livskvalitet i form at oplevelser.

Thyra Frank fortæller at hun tager vigtigheden af dette med i sit oplæg til dette års satspuljeforhandling.

Læs mere på linket her: Nyheder ældreplejen

Rul til toppen