Mangelfulde IT-systemer

Hjemmeplejen og dets IT-systemer

Det er ingen hemmelighed at de ansatte i ældreplejen ofte melder ud at deres IT-systemer er mangelfulde og til besvær, men vikarer i hjemmeplejen har ikke altid adgang til disse systemer og det har udløst en masse påbud – da vikarene ikke kan gøre deres job til fyldest, grundet de manglende informationer om de borgere de skal aflægge besøg.

Dette er et kæmpe problem mener overlæge og enhedschef, hos styrelsen for patientsikkerhed, Charlotte Hjort.

”Det kan give ringere behandling af patienterne, hvis ikke der står de relevante oplysninger i journalerne. Et eksempel kan være, at man ved sårskifte skal være særligt opmærksom på, om patienten har sukkersyge. Eller at man skal have øje for, at en patient er dårligt ernæret, siger hun”

 

Flere af kommunernes IT-systemer kan ikke oprette midlertidige brugere og derfor må vikarene nøjes med den viden de får inden deres kørsel blandt borgerne, dertil får de også en telefonliste så de altid kan tage telefonisk kontakt, hvis der er noget de er i tvivl om.

Dette får dog stadig hård kritik, for hvordan skal vikaren vide hvilke signaler han/hun skal være opmærksom på eller hvordan medicinering præcist skal ske, hvis ikke dette er blevet specificeret inden besøget hos borgeren. Dertil kan nogle hjemmeplejere besøge imellem 25-30 patienter på en aftenvagt, og hvis en vikar ikke har en direkte ressource til at indhente den fornøden viden om den enkelte patient, men dertil har fået en kort briefing inden arbejdet, kan man tvivle på om vedkommende kan huske alt det nødvendige.

 

Dertil har vikaren heller ikke adgang til at notere vigtigt viden i patientens journal, men må dertil videregive denne information til en tredje person, som kan notere dette i journalen. Det menes også at være et kæmpe problem, da der vil være viden der kan ”glippe” ved en mundtlig overlevering.

 

Der er siden januar 2017, givet 21 påbud grundet b.la. forkert håndtering af medicin og mangelfulde journaler.

 

Vi arbejder hver dag hos Careweb, på at optimere vores IT-system så den altid er så brugervenlig som muligt og har de funktioner der er forventet. De nye IT-systemer der samler viden om b.la. patienter, er til manges fordel og kan effektivisere og forsikre at arbejdet bliver udført til fyldets – dog ser vi på flere fronter indenfor ældreplejen og sundhedssektoren, at det skaber problemer, hvis disse systemer ikke fungere fuldstændigt fejlfrit og uden mangler, dette er desværre ikke altid tilfældet. Som patient eller pårørende, kan det derfor være til fordel at kigge på de alternativer, der er til de offentlige systemer.

careweb

Rul til toppen