Ældreplejens rygte

Ældreplejens gode historier, bliver oftest glemt – her grundet medierne, mener Thyra Frank som udtaler sig som følgende: ”Hvis det er et ministerbesøg, der skal til for at få medierne til at komme ud og ved selvsyn konstatere, at ældreplejen i Danmark er meget bedre end sit rygte, så bidrager jeg meget gerne til det”...

Demensby

Svendborg har fået sin helt egen Demensby. I Hogeweyk i Holland, ligger den demenslandsby som har inspireret projektet i Svendborg. Social og sundhedsudvalget besluttede i maj 2015 at lave en lignende demensby og etablere denne på et allerede eksisterende plejecenter i Svendborg kommune. Det udvalgte plejecenter havde den passende størrelse og fine udenoms arealer, som...

Mangelfulde IT-systemer

Hjemmeplejen og dets IT-systemer Det er ingen hemmelighed at de ansatte i ældreplejen ofte melder ud at deres IT-systemer er mangelfulde og til besvær, men vikarer i hjemmeplejen har ikke altid adgang til disse systemer og det har udløst en masse påbud – da vikarene ikke kan gøre deres job til fyldest, grundet de manglende...

Kvalitetsindikator hos ældreplejen

Kvaliteten i ældreplejen. Regeringen gav hånd på i finanslovsaftalen 2018 – at det nu skal være muligt, at måle kvaliteten, i den kommunale ældrepleje. Der fortages i dag brugerundersøgelser af bl.a. de ældres tilfredshed med hjemmeplejen, men der er ikke meget viden om den faglige kvalitet af ældreplejen. Det ønsker regeringen at ændre, og derfor...

Besøgshunde – Trygfonden

Besøgshunde Vi har i et tidligere indlæg, skrevet om menneskets bedste ven – hunden. Trygfonden har nemlig i længere tid nu haft deres initiativ ”besøgshunde” op og kører og har nu også en afdeling, under navnet Trygfonden – besøgshunde. Efter sidste blogindlæg har mange plejehjem tilmeldt sig ordningen, og endnu flere hundeejere har tilmeldt sig...

Demensven

Har du hørt om Alzheimerforeningens initiativ Demensven? Mange med demens, oplever i højere grad at føle sig isoleret – der vil være mange dagligdags opgaver, vedkommende ikke længere selv kan klare. Hukommelsen svigter og det er frustrerende at skulle acceptere at man ikke længere kan de samme ting, som før. Derfor er der også rigtig...

Forældre til barn med Downs syndrom

At være forældre til et barn med Downs syndrom Vi har kigget lidt på foreninger, der kan gøre en forskel for dig der er forældre til et barn med Downs syndrom. På FamilieNet.dk finder du alt fra ferielejre, familieaktiviteter, gode råd og meget mere. Foreningen har i samarbejde med Landsforeningen Downs Syndrom, arrangeret et forældrekursus...

Styrelsen for patientsikkerhed

Modvind hos Styrelsen for patientsikkerhed Styrelsen for patientsikkerhed er etableret d.8 oktober 2015, her overtog styrelsen de opgaver patientombuddet og sundhedsstyrelsens tilsynsafdelinger tidligere varetog. Dette skete efter flere års skandalesager, hvor sundhedsstyrelsen ikke havde opført tilstrækkeligt tilsyn med læger og sygeplejesker og derved satte patientsikkerheden i fare. Der blev også herefter gennemført en række lovstramninger,...

Vi ønsker alle et godt nytår!

Vi ønsker alle et rigtig godt nytår, 2018. Vi er igen på kontoret og hjælper dig hvis det skulle være nødvendigt. Vi håber på at det nye år, byder på nye forbedringer indenfor ældreplejen og sundhedssektoren. Følg med på siden, for at være opdateret 🙂

Ny lov – 2018

Nu må læger tvangsbehandle varigt inhabile. Efter nytår træder en ny lov i kraft. Den nye lov giver læger og tandlæger muligheden for at kunne tvangsbehandle personer der modsætter sig behandling, hvis de er varige inhabile.   Sundhedspersonalet er meget positive overfor den nye lov, som gør at det i højere grad er muligt for...

Rul til toppen