Demensby

Svendborg har fået sin helt egen Demensby.

I Hogeweyk i Holland, ligger den demenslandsby som har inspireret projektet i Svendborg. Social og sundhedsudvalget besluttede i maj 2015 at lave en lignende demensby og etablere denne på et allerede eksisterende plejecenter i Svendborg kommune. Det udvalgte plejecenter havde den passende størrelse og fine udenoms arealer, som skulle være med til at realisere projektet.

Svendborg kommune udtaler sig som følgende:

”I Svendborg Kommune ønsker vi at sætte fokus på demensområdet og vi vil gå i spidsen for at skabe et demensvenligt samfund i Svendborg Kommune. Byrådet afsatte i 2015 midler til at skabe en demensby. Vi ser frem til at følge demensbyens indflydelse på demensområdet generelt i kommunen.”

Ønsket var at Demensbyen skulle fremstå så naturligt og tæt på de pågældende beboers tidligere liv, der er derfor også bygget et butiksstrøg, hvor der b.la. er kiosk og skønhedssalon som beboerne kan benytte sig af. Dertil er ude arealerne afskærmet naturligt, så beboerne ikke kan forlade området.

Personalet til denne Demensby er uddannet inden for demens og der uddannes også demensnøglepersoner. Dette er med til at styrke medarbejdernes kompetencer, så de nemt kan imødekomme alle beboernes behov og give dem den bedste oplevelse og et trygt hjem.

Den officielle indvielse af Demensbyen var d.21 november 2016 – Herefter har demensbyen levet op til alle tilsyn og har elite smileys ved alle deres afdelinger. Dertil er der trivselssamtaler med beboerne 1 gang om året, for at sikre at den pågældende trives og har de bedst mulige levevilkår.

Randers kommune har fulgt trop, og her tilbyder kommunen nu også deres demente et botilbud i demensbyen som går under navnet – Huset Nyvang.

Vi hos Careweb syntes det er et fantastisk projekt og det er tydeligvis meget succesfuldt, så vi håber at flere kommuner følger med og tilbyder deres borgere med demens, lignende botilbud. Vi bliver ved med at følge udviklingen inden for dette område.

Careweb er en platform der er udviklet til b.la. ældreplejen, hvor der skal lagres dokumenter – hvor man ønsker effektiviseret kommunikation mellem plejer og pårørende og dertil et system der kan opsamle alle de funktioner plejeren benytter sig af i hverdagen, på et sted. Hertil kan man give pårørende indsigt i den pågældendes dokumenter og hverdag.

læs også mere om Svendborgs Demensby på linket her:

Svendborg Demensby

Rul til toppen