Ny lov – 2018

Nu må læger tvangsbehandle varigt inhabile.

Efter nytår træder en ny lov i kraft. Den nye lov giver læger og tandlæger muligheden for at kunne tvangsbehandle personer der modsætter sig behandling, hvis de er varige inhabile.

 

Sundhedspersonalet er meget positive overfor den nye lov, som gør at det i højere grad er muligt for dem at behandle og drage omsorg overfor f.eks. demente og udviklingshæmmede. Der har før været store konsekvenser ved, at sundhedspersonalet ikke har kunne behandle patienter, der har modsat sig det. Det er nemlig set at patienter er døde, fordi de ikke har kunne give samtykke.

Det er derfor rigtigt positivt, for sundhedspersonalet –  at der nu kommer klare linjer for, hvad de må og ikke må. Det skal dog understreges at en værge, nærmeste pårørende eller fremtidsfuldmægtige har givet samtykke til dette. Hvis lægen eller tandlægen er nødsaget til tvang, skal dette efterfølgende indberettes til sundhedsdatastyrelsen.

 

Den nye lov:

En læge eller tandlæge kan vælge at tvangsbehandle en patient, som i ord eller handling modsætter sig en sundhedsfaglig behandling.

En værge, nærmeste pårørende eller fremtidsfuldmægtig har givet samtykke til.

Eller en anden sundhedsperson med faglig indsigt på området, eller styrelsen for patientsikkerhed har givet sin tilslutning til dette.

  • En undladelse af at behandle patienten ud fra en sundhedsfaglig vurdering vil føre til væsentlig forringelse af patientens helbred eller sundhedstilstand
  • Behandlingen anses for nødvendig for at forhindre denne væsentlige forringelse og
  • Det efter en helhedsvurdering fremstår som den bedste løsning for patientens helbred eller sundhedstilstand.

 

Vi hos Careweb håber på at den nye lov gør 2018 bedre for alle patienterne, men også deres pårørende. Husk at følg med på vores blog for at være opdateret indenfor sundhedssektoren og andre relevante områder.

Rul til toppen