Kvalitetsindikator hos ældreplejen

Kvaliteten i ældreplejen.

Regeringen gav hånd på i finanslovsaftalen 2018 – at det nu skal være muligt, at måle kvaliteten, i den kommunale ældrepleje. Der fortages i dag brugerundersøgelser af bl.a. de ældres tilfredshed med hjemmeplejen, men der er ikke meget viden om den faglige kvalitet af ældreplejen. Det ønsker regeringen at ændre, og derfor udarbejder ældreministeren og innovationsministeren nu en kvalitetsindikator, denne skal måle resultatet af kommunernes plejeindsatser.

Ældreminister Thyra Frank, fortæller at dette skal være med til skabe en omsorgsfuld og værdig pleje, med fokus på den enkelte ældres behov. Dog understreger Thyra Frank også at der ligger et stort arbejde foran dem, med at udvikle kvalitetsindikatoren, og dette vil tage tid. Kvalitetsindikatoren skal være med til at sikre indsatsen virker efter hensigten, ude i de kommunale plejecentre.

“Det handler ikke om at måle for målingens skyld – det handler om, at det vi gør for vores ældre, er det rigtige.”

Arbejdet med at udarbejde den rette kvalitetsindikator for ældreområdet, skal ske i samarbejde med KL. Denne tager bl.a. udgangspunkt i forundersøgelsen som blev sat i gang med satspuljeaftalen for 2017-2020. denne forundersøgelse, fokusere på fire områder, som er følgende: Borger sikkerhed, sundhed, rehabilitering og livskvalitet/sammenhæng og behov. Denne undersøgelse er udført af Rambøll.
I dag er der kun få data på kvaliteten af indsatserne i ældreplejen, det er ønsket at det i fremtiden skal være muligt at sammenligne kvaliteten og resultaterne på tværs af kommunerne – ligesom det er muligt indenfor folkeskoleområdet.

Vi hos careweb glæder os til at følge udviklingen af denne kvalitetsindikator. Følg med på vores nyhedsblog for hele tiden at være opdateret, indenfor sundhed- og ældreplejen.

Rul til toppen