Alder ingen hindring

Jeg har med stor interesse læst den netop udgivet rapport fra Fremtidsstudie 2015, som på vegne af Ældre Sagen har lavet en analyse og interviews af 4000 ældre. I denne rapport har man nu behandlet flere emner som billedet her viser.

Man kan jo udtrække mange interessante resultater fra rapporten og disse med udspring om danskernes livskvalitet, forventninger til fremtiden og holdninger i centrale velfærdsspørgsmål. Rapporten der er offentliggjort af- og ligger på Ældre Sagens hjemmeside, rummer jo målgruppe indenfor senior/ældre segmentet.

Hele rapporten dokumenterer de adspurgtes svar, omkring hvordan danskerne i alderen 50-89 årige har det i dag. Herunder fremføres det også i en af evalueringerne, at mere end hver anden dansker mellem 50-59 år mener, at ældre i hjemmeplejen og på plejehjem, i mindre grad eller slet ikke får en værdig pleje og omsorg.

Ligeledes behandles der også, hvad de ældre mener om værdigheden i ældreplejen og på hospitaler. Hertil evalueres også, at hver 4. af de 50-89-årige ifølge undersøgelsen, sparer op selv til at kunne betale for deres pleje.

image001

Endvidere er det vurderet til, at op mod 120.000 mennesker mellem 50-89 år er ensomme, ligesom at den nærmeste familie betyder mest, mens vennerne følger lige efter og mere end 6 ud af 10, har fået nye venner eller bekendte indenfor de sidste 5 år.

Så hvorfor er min interesse skærper med alle disse tal? Jo, i Careweb kan vi igennem de få år som vi har været på markedet, kunne registrere den udvikling som afspejles i rapporten. Forventningerne til støtten fra staten er for nedadgående og det er faktuelt at ansvaret og hjælpen skal komme fra andre steder. Her hos os i Careweb, har vi allerede justeret vores markedsydelser og arbejder pt. med udviklingen af nye løsninger, der er målrettet til de ensomme. Ligeledes har vi ændret vores prispolitik nedadrettet, for at kunne tilbyde og inkludere de grupper der ikke har midlerne selv.

Samtidig kan vi aflæse at mange vil forandringer generelt, men ikke selv ønsker forandringer, forstået således at man gerne vil have holdningen til, at staten bør indføre en forhøjet pleje eller implementere hjælperedskaber, såsom digitale løsninger – men samtidig har man selv svært ved at deltage eller skabe forandringer i sit eget liv og menneskelige procedurer og værre hvis pleje- eller sygdomsforløb ikke handler om sig selv men et andet menneske.

Det er min opfattelse, at vi generelt må tage den diskussion som samfund og dette for at sikre, at vi får skabt de rigtige forudsætninger og dermed kan minimere den frygt som mange ældre har, omkring at få en uværdig pleje i fremtiden.

Vi er herfra, ikke et sekund i tvivl om, at det digitale redskab er løsningen for at skabe støtte og inkludere flere fra familien og vennekredsen og dermed sikre at nærværet og aftalerne samt koordinationen højnes.
Vi ser at hvis ældre altid føler sig omgivet - enten personligt eller digitalt – så skabes der også en latent tryghed og dermed en anderledes pleje.

En af de andre elementer der skal inddrages omkring den samfundsmæssige diskussion er, hvorledes personer uden et stærkt netværk, dvs. uden familie eller vennekreds kan blive tilbudt støtte-netværk eller få tilknyttet pårørende, så livskvaliteten og trygheden også højnes for den gruppe.
Dertil så skal hele den gruppe der ikke har midler til at spare om, omfavnes af innovative løsninger for at kunne blive en del af de nye digitale løsninger, så der ikke laves et skel imellem rige og fattige, omkring at have muligheden for at få denne løsning uanset den købekraft der er hos den pågældende.

Pt. ved vi hos Careweb at det kan have sine problemer, blandt andet har nogle af vores brugere spurgt om deres kommune vil betale for deres Careweb-løsning, hvilket de ikke har ønsket at bidrage med og dette med baggrund i, at ”hvem kommer så ikke næste gang” og dermed uden tanke om de menneskelige aspekter og bidraget til en bedre pleje, som faktisk rent økonomisk kan være en gevinst for kommunerne.

Hvor brugeren - eller dennes familie - selv har købekraft, så eksekveres der en beslutning om et direkte privat køb af en Careweb-platform, hvilket jo er fint for dem der har muligheden for dette – men det bør huskes at det bestemt ikke er alle der har muligheden for det. Da vi i Careweb ønsker at leve op til vores slogan som er: Careweb- fordi alle fortjener det, så har vi påtaget os rollen omkring at søge fonde for at kunne give det mindre købestærke segment en mulighed for at kunne få sponsoreret deres Careweb-platform.

Hvad fremtiden byder på er jo altid usikkert, men kun ved emne-behandling såsom den omtalte rapport, så kan vi som samfund bliver klogere på opfattelserne og holdningerne imellem de forskellige aldersgrupper.

I den forbindelse er det altid vigtigt for os, at have et samspil med vores brugere om vores funktioner og deres holdninger omkring nærværende og bidragende pleje, uanset hvilket ”udspring” man har som menneske.

Skrevet af Jacob A.G. Stryhn

Rul til toppen