Styrelsen for patientsikkerhed

Modvind hos Styrelsen for patientsikkerhed

Styrelsen for patientsikkerhed er etableret d.8 oktober 2015, her overtog styrelsen de opgaver patientombuddet og sundhedsstyrelsens tilsynsafdelinger tidligere varetog. Dette skete efter flere års skandalesager, hvor sundhedsstyrelsen ikke havde opført tilstrækkeligt tilsyn med læger og sygeplejesker og derved satte patientsikkerheden i fare. Der blev også herefter gennemført en række lovstramninger, for at sikre bedre patientsikkerhed.

Da den nye organisation i 2015 overtog disse opgaver, var det med stor glæde for alle, også de ansatte i netop dette erhverv. Men den positive tilgang til den nye organisation, varede ikke længe. Mandag d.08.01.2018 modtog styrelsen et mistillidsvotum, der var underskrevet af ca.7000 danske læger, her udpeger lægerne konkrete årsager til hvorfor der ingen tillid er til styrelsen for patientsikkerhed længere.

Direktøren for styrelsen for patientsikkerhed har inviteret lægerne til et dialogmøde, men det afslår lægerne. De har i stedet krævet handling fra styrelsen, og ønsker dette dokumenteret i form af at styrelsen for patientsikkerhed fremlægger en ændrede kurs i fremtiden inde for dette område. Styrelsen for patientsikkerhed skal til forhandlingsmøde med lægeforeningen, og her håber man på en fælles overensstemmelse for fremtiden.

Sundhedsministeren Ellen Trane, håber på at denne konflikt udredes hurtigst muligt og det i fremtiden styrker samarbejdet og effektiviteten af systemet, så patientsikkerheden er i top.

 

Hos Careweb følger vi udviklingen inden for denne konflikt, og håber på at systemet der skal sikre patientsikkerheden i sidste ende vil blive styrket af denne konflikt og organisationen – Styrelsen for patientsikkerhed, får en dialog med lægerne/lægeforeningen og dertil et bedre samarbejde i fremtiden.

Rul til toppen